Dry needling in Assen en Rolde

Dry needling is een invasieve behandeltechniek, waarbij een dunne, niet-holle naald in huid en spier gebracht wordt. Deze techniek is zeer effectief voor behandeling van myofasciale (spiergerelateerde) pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. De term ‘dry’ duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt dus alleen spierweefsel aangeprikt. In onze praktijken in Assen en Rolde hebben wij verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten die de dry needling behandeling toe kunnen passen.

Wat is dry needling?

Dry needling is gericht op triggerpoints. Een triggerpoint, ook wel bekend als een 'knoop', is een strakke bundel spiervezels in een spier. Het triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt in deze strakke band. De spier kan minder goed functioneren door deze plaatselijke verkramping. Dit kan naast pijn, ook zwakte en verlies van coördinatie geven. Door deze triggerpoints aan te prikken, wordt een ‘Local Twitch Response’ opgewekt. Dit is een onwillekeurige (reflexmatige) samentrekking van de spiervezels, die ervoor zorgt dat de spier meteen ontspant en de spierstofwisseling gaat herstellen. Hierdoor verdwijnt het pijnlijke gebied dat door het triggerpoint veroorzaakt werd. De dry needling behandeling wordt zowel in Assen als Rolde aangeboden door SKS Fysiotherapie.

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is overbelasting van de spier, bijvoorbeeld door een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes. Ook acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging of een ongeval kan triggerpoints veroorzaken.

Andere mogelijke oorzaken zijn:

  • Houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose
  • Stress
  • Vermoeidheid
  • Niet goed kunnen ontspannen
  • Een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur
  • Te hard of verkeerd trainen
  • Tekorten in bepaalde voedingsstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium, vitamine D, B1 en B12
  • Verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen

Soms is het duidelijk wat de oorzaak van de klacht is, maar vaak weet iemand het niet precies. De klachten zijn geleidelijk ontstaan en toegenomen. Meestal ontstaan klachten door meerdere factoren tezamen, bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier en daarbij ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, niet goed kunnen slapen, slechte voeding of bijvoorbeeld moeite met ontspannen.

Myofasciale pijn en triggerpoints zijn een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de uzelf zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziektes’ aan het licht. Myofasciale pijn wordt door veel artsen en behandelaars (nog) niet herkend waardoor de klachten jaren aanwezig kunnen zijn.

Zowel in Assen als in Rolde passen we dry needling toe binnen de praktijk. Als de pijnklachten door de gespecialiseerde fysiotherapeut in kaart zijn gebracht middels een anamnese, gaat de therapeut tijdens het lichamelijk onderzoek op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints. De triggerpoints bevinden zich in een verharde streng in de spier en voelen aan als een plaatselijke verdikking. Druk op het triggerpoint kan zeer pijnlijk zijn en wekt vaak de herkenbare klachten op. De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints. De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning afneemt. Een zeer snelle, effectieve methode hiervoor is dry needling.

Door de behandeling raakt de spier weer helemaal ontspannen en kan de normale spierstofwisseling herstellen. De pijn wordt hierdoor minder. Nadien wordt met gerichte oefentherapie de lengte van de spier genormaliseerd. Samen met u wordt gekeken welke factoren de triggerpoints mogelijk in stand houden.

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn dezelfde als die bij acupunctuur gebruikt worden. De fysiotherapeut voelt eerst waar de strakke streng en het triggerpoint zich bevinden. Het triggerpoint wordt tussen twee vingers vastgezet, waarna het naaldje snel door de huid wordt getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe, dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches heftig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling. Dry needling is dus géén pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: u wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er nagenoeg altijd in liggende houding behandeld worden.

Na de dry needling behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs aanvoelen. Met name de eerste uren is dit vrij hevig, ook aanspannen van de net behandelde spieren kan dan pijnlijk zijn. Na een dag voelt het al een stuk beter, maar nog wel beurs. De nawerking neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 á 3 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kunt u verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Volgens de wet BIG (art. 36) is triggerpoint dry needling geen voorbehouden handeling. Fysiotherapeuten in Nederland, die daarvoor een relevante vervolgopleiding hebben gevolgd, mogen deze vorm van behandeling toepassen. Al onze therapeuten bij SKS Fysiotherapie in Assen en Rolde die dry needling mogen toepassen, hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Deze opleidingen zijn erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De dry needling behandeling in Assen en Rolde door SKS Fysiotherapie, valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Als u alleen een basisverzekering heeft wordt dit doorgaans niet vergoed.

Vergoedingen voor fysiotherapie maken deel uit van uw aanvullende verzekering en gaan dus niet ten koste van uw eigen risico. Voor verschillende chronische aandoeningen en behandelingen na operaties worden de eerste 20 zittingen vergoed uit het aanvullende pakket. Na de 20ste zitting wordt fysiotherapie vergoed uit het basispakket en gaat dit eventueel ten koste van uw eigen risico.

U vindt meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie op de website Zorgvergoeding.

Op onze website staan de tarieven die SKS Fysiotherapie hanteert indien u niet aanvullend verzekerd bent.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat hoeveel behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De laatste jaren is er namelijk veel veranderd rondom de vergoeding voor fysiotherapie.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0592 - 343910.

Goed om te weten: SKS Fysiotherapie heeft met álle zorgverzekeraars een contract!

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Maak hier een afspraak!

Openingstijden