SKS Fysiotherapie

Tarieven

Handeling Tarief
Intake en onderzoek 47,50
Fystiotherapiezitting 36,00
Extra lange zitting 46,00
Eénmalig consult fysiotherapie 55,00
Echo consult 55,00
Kinderfysiotherapie 47,50
Instructie aan ouders 47,50
Eénmalig rapport kindertherapie 50,00
Manuele therapie 45,00
Kaakfysiotherapie 45,00
Oedeemtherapie 47,50
Bekkentherapie 47,50
Psychosomatische fysiotherapie 47,50
Geriatrie fysiotherapie 47,50
OT Cesar/Mensendieck 36,00
Niet nagekomen afspraak 30,00
Toeslag behandeling aan huis 10,00
Toeslag behandeling instelling 10,00Zorg 1 trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar, raadpleeg hiervoor u verzekeraar.

Afspraken die binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden. Per niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

Op onze tarieven is géén BTW van toepassing.