Echografie in Assen en Rolde

Traditioneel klinisch onderzoek is niet altijd toereikend om de juiste diagnose te stellen en de kern van het probleem te ontdekken. De fysiotherapeut gebruikt daarom echografie in Assen en Rolde als aanvullend onderzoek. Met behulp van echografie kan er inzicht gekregen worden in al dan of niet aanwezige weefselschade betreffende gewrichten, pezen en spieren. Echografie wordt door SKS Fysiotherapie aangeboden in Assen en Rolde.

Binnen onze praktijk wordt echografie alleen toegepast voor beoordeling van aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/voet.

Wat is echografie?

Een groot voordeel van de echografie is de snelle toepasbaarheid. Tevens is er geen stralingsbelasting en is het volkomen pijnloos. Dynamisch onderzoek (tijdens een beweging) is ook mogelijk. Ook is een echo relatief veel goedkoper dan een MRI of een arthrografie. Doordat wij zowel in Assen als Rolde echografie kunnen inzetten als aanvullend onderzoek, kunnen we sneller een goede diagnose stellen.

Echografie is onder andere geschikt voor het beoordelen van:

  • Spieren
  • Pezen
  • Calcificaties (kalk in bijvoorbeeld spieren, pezen)
  • Vocht in gewrichten
  • Slijmbeurzen
  • Banden

Een verwijzing voor een echo kan geschieden door uw arts, maar ook uw behandelend fysiotherapeut kan een echografisch onderzoek noodzakelijk achten. In dat geval wordt u ingepland bij één van onze echografisten in Assen of Rolde. Het echografisch onderzoek duurt maximaal een half uur en wordt volgens een vast protocol uitgevoerd. De beelden worden in de vorm van foto’s of filmpjes opgeslagen, zodat deze gegevens bij een vervolgonderzoek vergeleken kunnen worden. Na het echografisch onderzoek in Assen of Rolde, volgt een overleg met uw behandelend fysiotherapeut. Deze zal het vervolgtraject met u bespreken. Indien nodig vindt er overleg met uw arts plaats.

Aan de hand van de uitslag van het echografisch onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden en zal er samen gekeken worden bij welke collega dit mogelijk is.

In de loop der jaren hebben we met verschillende huisartsen en gezondheidscentra in Assen en Rolde echografie spreekuren opgebouwd. In deze spreekuren passen we onder andere echogeleide injecties toe. Onder geleide van de echo door de fysiotherapeut past de huisarts de injectie toe. Dit is voor uzelf veel vriendelijker en het resultaat is effectiever.

Echografie in Assen en Rolde bij SKS Fysiotherapie valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Als u alleen een basisverzekering heeft wordt dit doorgaans niet vergoed.

U vindt meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie op de website Zorgvergoeding.

Op onze website staan de tarieven die SKS Fysiotherapie hanteert indien u niet aanvullend verzekerd bent.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat hoeveel behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De laatste jaren is er namelijk veel veranderd rondom de vergoeding voor fysiotherapie.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0592 - 343910.

Goed om te weten: SKS Fysiotherapie heeft met álle zorgverzekeraars een contract!

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Maak hier een afspraak!

Openingstijden