Kinderfysiotherapie in Assen en Rolde

De kinderfysiotherapeut kunt u inschakelen wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. U ziet uw kind bijvoorbeeld trager of anders ontwikkelen dan andere kinderen. Of familie of andere betrokkenen wijzen u op het (motorisch) functioneren van het kind. Een stoornis, beperking in het functioneren of niet goed kunnen participeren kan ook gesignaleerd worden door huisartsen, jeugdartsen (schoolbegeleiding of consultatiebureau), specialisten, paramedici en leerkrachten. In dat geval kan kinderfysiotherapie een oplossing bieden. Bij SKS Fysiotherapie kunt u terecht voor kinderfysiotherapie in Assen en Rolde.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden ook de ouders/verzorgers betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling. SKS Fysiotherapie biedt kinderfysiotherapie aan op de locaties Assen en Rolde.

Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

 • aangeboren afwijkingen (bijv. syndroom van Down)
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrie, voorkeurshouding
 • plagiocephalie (scheef achterhoofd) of plat achterhoofd
 • overstrekken, overprikkelbaarheid
 • torticollis
 • huilgedrag
 • billenschuiven
 • tenenlopen
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • prematuriteit (vroeggeboorte), dysmaturiteit (te licht)
 • plexus brachialis laesie
 • orthopedische afwijkingen: klompvoeten, scoliose
 • ademhalingsproblemen

Deze lijst zal nooit volledig zijn. Voor informatie bent u welkom bij één van onze kinderfysiotherapeuten in Assen of Rolde

 • DCD: developmental coordination disorder
 • onhandige, houterige motoriek
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • niet mee kunnen doen aan gym, sport en spel
 • ademhalingsproblemen
 • pijn
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • cerebrale parese
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen: klompvoeten, scoliose, standsafwijkingen
 • ademhalingsproblematiek (astma, cystic fibrosis, ademhaling disfunctie)
 • jeugdreuma
 • aangeboren afwijkingen (bijv. syndroom van Down)

Deze lijst zal nooit volledig zijn. Voor informatie bent u welkom bij één van onze kinderfysiotherapeuten in Assen of Rolde

Allereerst wordt middels een gesprek met ouders/verzorgers en zo mogelijk met het kind zelf de hulpvraag toegelicht. De motorische ontwikkeling tot nu toe, de dagelijkse activiteiten en het functioneren van het kind worden in kaart gebracht. Bij onderzoek van het kind kijkt de kinderfysiotherapeut of het kind bepaalde houdingen en bewegingen kan uitvoeren passend bij de leeftijd en op welke manier deze uitgevoerd worden. Voor zover mogelijk worden valide en betrouwbare testen en vragenlijsten gebruikt, passend bij de leeftijd en de aandoening van het kind.

Zo krijgt de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld van wat het probleem is, hoe het kind te kunnen behandelen en welke vooruitgang het kind maakt. De behandeling bestaat meestal uit bewegingstherapie, die zoveel mogelijk spelenderwijs wordt uitgevoerd. Dat gebeurt in onze fysiotherapiepraktijk in Assen of in de praktijk in Rolde, maar het is ook heel belangrijk dat het kind in de thuis- en schoolsituatie goed begeleid wordt. Hierin is de advisering van de ouders/verzorgers en/of leerkracht erg belangrijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind leert om in de dagelijkse activiteiten zich optimaal te kunnen bewegen en aanpassen aan allerlei omstandigheden in zijn/haar sociale omgeving.

Afhankelijk van de leeftijd en aandoening van het kind kan de behandeling plaatsvinden aan huis, op scholen en in de kinderfysiotherapiepraktijk in Rolde en in Assen. Kinderen van het Medisch Kinderdagverblijf in Assen worden op locatie behandeld. Zuigelingen en het jonge kind tot tweejarige leeftijd evenals kinderen met een ernstige handicap worden meestal aan huis behandeld in de vertrouwde omgeving. Veelal worden er hanterings- en positionering adviezen gegeven gericht op de dagelijkse verzorging en spelmomenten.

Peuters en schoolkinderen worden in de praktijk behandeld. De praktijk is rolstoeltoegankelijk, kindvriendelijk en veilig. In de ruime oefenzaal is een groot aanbod van afwisselend spelmateriaal. De klimaatbeheersing is perfect met vloerverwarming en airco. Ouders/verzorgers kunnen tijdens de behandeling wachten in de wachtkamer.

Multidisciplinaire samenwerking

Problemen in het motorisch functioneren bij kinderen staan soms niet op zichzelf. Er kunnen ook problemen in andere domeinen bestaan, zoals de sociaal-emotionele, spraak/taal- en cognitieve ontwikkeling. Indien nodig zal de kinderfysiotherapeut in Assen en Rolde, met toestemming van u als ouders/verzorgers, contact opnemen met andere betrokkenen, zoals huisarts, jeugdarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist en leerkracht. Het doel is dan om door goede onderlinge afstemming het kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Alle kinderfysiotherapeuten zijn direct toegankelijk. U hoeft dus niet eerst langs de huisarts of specialist voor een verwijzing.

Kinderfysiotherapie valt onder de basis zorgverlening. Dit betekent dat uw kind 18 behandelingen vergoed krijgt, ook al is er geen aanvullende zorgverzekering aanwezig. Mocht er wel een aanvullende zorgverzekering zijn, dan worden de behandelingen aangesproken op het moment dat de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering verbruikt zijn.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt er géén eigen risico. Mocht er een chronische indicatie zijn (welke ook opgenomen is in de lijst van de zorgverzekeraars) dan wordt dit bij kinderen direct vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is anders dan bij de volwassenen waar er eerst 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering moeten worden gehaald.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0592 - 343910.

Goed om te weten: SKS Fysiotherapie heeft met álle zorgverzekeraars een contract!

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Maak hier een afspraak!

Openingstijden