SKS Fysiotherapie

Tarieven

Handeling Tarief
Intake en onderzoek 49,00
Fysiotherapiezitting 37,00
Extra lange zitting 47,00
Eénmalig consult fysiotherapie 57,00
Echo consult 57,00
Kinderfysiotherapie 49,00
Instructie aan ouders 49,00
Eénmalig rapport kindertherapie 52,00
Manuele therapie 47,00
Kaakfysiotherapie 47,00
Oedeemtherapie 49,00
Bekkentherapie 49,00
Psychosomatische fysiotherapie 49,00
Geriatrie fysiotherapie 49,00
OT Cesar/Mensendieck 37,00
Niet nagekomen afspraak 35,00
Toeslag behandeling aan huis 10,00
Toeslag behandeling instelling 10,00Zorg 1 trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar, raadpleeg hiervoor u verzekeraar.

Afspraken die binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden. Per niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

Op onze tarieven is géén BTW van toepassing.