SKS Fysiotherapie

Voor 2023 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent zijn onderstaande praktijktarieven van toepassing

Praktijktarieven 2023 Tarief
Intake en onderzoek 49,00
Fysiotherapiezitting 38,90
Echo consult 58,50
Kinderfysiotherapie 55,00
Eénmalig rapport kindertherapie 55,00
Manuele therapie 49,50
Kaakfysiotherapie 49,50
Oedeemtherapie 55,00
Bekkentherapie 51,00
Psychosomatische fysiotherapie 51,00
Geriatrie fysiotherapie 51,00
Eénmalig consult fysiotherapie 58,50
OT Cesar/Mensendieck 38,90
Toeslag behandeling aan huis 15,00
Toeslag behandeling instelling 15,00Zorg 1 trajecten hebben verschillende prijzen per verzekeraar, raadpleeg hiervoor u verzekeraar.

Afspraken die 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.