Therapieën SKS Fysiotherapie

Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen op verschillende wijzen behandeld worden. Er zijn daarvoor verschillende therapieën mogelijk.