Geriatrie in Assen en Rolde

Wanneer u ouder wordt en u de beweeglijkheid van uw lichaam ziet afnemen, komt u doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en personen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. In zowel Assen als Rolde wordt geriatriefysiotherapie aangeboden door SKS Fysiotherapie.

Wat is geriatriefysiotherapie?

Geriatrie fysiotherapie richt zich tot de zorg van kwetsbare ouderen, maar tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen. Ook in onze fysiotherapiepraktijk in Assen en Rolde werken gediplomeerde geriatriefysiotherapeuten, zodat u uitstekend behandeld kunt worden.

Het gaat bij geriatriefysiotherapie niet alleen om de ouderen, maar u kunt ook voor geriatriefysiotherapie in Assen en Rolde terecht wanneer u klachten ondervindt na bijvoorbeeld een beroerte, door dementie, de ziekte van Parkinson of na een gebroken heup. De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Bij de behandeling Geriatrie in Assen en Rolde van SKS Fysiotherapie gaat u veelal aan de slag met oefentherapie (actieve revalidatie), gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Valpreventie

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Naast dat de geriatriefysiotherapeut zich bezighoudt met het behandelen van ziektebeelden, zoals een beroerte, heupfractuur en de ziekte van Parkinson houdt de therapeut zich ook bezig met preventief beleid. In dit geval kan dat valpreventie zijn.

Deze valpreventietraining kan al ingezet worden wanneer mensen kwetsbaarder worden maar nog niet zijn gevallen. Er zal middels een aantal metingen bekeken worden hoe de balans/stabiliteit is en aan de hand daarvan besproken worden of er een fysiotherapie traject nodig is om dit te verbeteren. De geriatriefysiotherapeut in Assen en Rolde kan u daar uitstekend bij van dienst zijn.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

Geriatrische fysiotherapie in Assen en Rolde bij SKS valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Als u alleen een basisverzekering heeft wordt dit doorgaans niet vergoed.

Vergoedingen voor fysiotherapie maken deel uit van uw aanvullende verzekering en gaan dus niet ten koste van uw eigen risico. Voor verschillende chronische aandoeningen en behandelingen na operaties worden de eerste 20 zittingen vergoed uit het aanvullende pakket. Na de 20ste zitting wordt fysiotherapie vergoed uit het basispakket en gaat dit eventueel ten koste van uw eigen risico.

U vindt meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie op de website Zorgvergoeding.

Op onze website staan de tarieven die SKS Fysiotherapie hanteert indien u niet aanvullend verzekerd bent.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat hoeveel behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De laatste jaren is er namelijk veel veranderd rondom de vergoeding voor fysiotherapie.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0592 - 343910.

Goed om te weten: SKS Fysiotherapie heeft met álle zorgverzekeraars een contract!

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Maak hier een afspraak!

Openingstijden