In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het telefonie netwerk zijn wij woensdag middag 17 september beperkt bereikbaar.

De hand is een uniek en ingewikkeld onderdeel van uw lichaam: u gebruikt de hand als werktuig en als zintuig. Daarom betekent zelfs het kleinste verlies aan bewegingsmogelijkheid, iedere verstijving, ieder functieverlies een verlies aan bruikbaarheid van uw hand.
Lees meer..SKS Fysiotherapie is een samenwerking aangegaan met de schaatsers van de Drentse selectie. Sportfysiotherapeut (i.o.) Ilse de Roos gaat de C- en B-junioren van de selectie begeleiden op het fysiotherapeutische vlak. Naast de behandeling van blessures zal ook aandacht worden besteed aan blessurepreventie. SKS heeft vertrouwen in een goede samenwerking en wensen de schaatsers veel succes!


Wij zijn HKZ gecertificeerd. HKZ is een kwaliteitskeurmerk in de Zorg. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten, consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

ZwangerFit® wordt gegeven door een (bekken)fysiotherapeut, die tevens is opgeleid tot ZwangerFit® docent. Hierbij leert u op een verantwoorde en actieve manier bewegen om uw huidige conditie te behouden c.q. te verbeteren. Lees meer...