Wij wensen een ieder een heerlijke zomer(vakantie)!
De hand is een uniek en ingewikkeld onderdeel van uw lichaam: u gebruikt de hand als werktuig en als zintuig. Daarom betekent zelfs het kleinste verlies aan bewegingsmogelijkheid, iedere verstijving, ieder functieverlies een verlies aan bruikbaarheid van uw hand.
Lees meer..Dinsdag 27 mei jl. heeft onze collega Anne van den Eerenbeemt, (gediplomeerd bekkenbodemfysiotherapeut) op uitnodiging van
Verloskundige Groep Drenthe het een en ander mogen vertellen over de mogelijkheden met betrekking tot bekkenfysiotherapie.
Lees meer..


SKS Fysiotherapie is een samenwerking aangegaan met de schaatsers van de Drentse selectie. Sportfysiotherapeut (i.o.) Ilse de Roos gaat de C- en B-junioren van de selectie begeleiden op het fysiotherapeutische vlak. Naast de behandeling van blessures zal ook aandacht worden besteed aan blessurepreventie. SKS heeft vertrouwen in een goede samenwerking en wensen de schaatsers veel succes!


Op 1 juli 2014 vindt er een informatieavond plaats over de lichamelijke veranderingen tijdens en na de zwangerschap, gegeven door onze geregistreerde bekkenfysiotherapeut Anne van den Eerenbeemt. Tijdens deze informatie avond, zal ook aandacht worden besteed aan voeding tijdens en na de zwangerschap door Diëtiste Esther Praamstra van Diëtistenpraktijk Drenthe.   Lees meer...Sportinnovatie EXO-L is binnenkort bij SKS Fysiotherapie in Assen verkrijgbaar. De externe enkelband van EXO-L voorkomt verzwikken anno 2014. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij SKS Fysiotherapie op 9 mei mei kan iedereen, die weleens zijn enkel verzwikt of bang is deze te verzwikken, persoonlijk advies krijgen over het gebruik van de externe enkelband. Meer informatie...             Download flyer...


Wij zijn HKZ gecertificeerd. HKZ is een kwaliteitskeurmerk in de Zorg. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten, consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

ZwangerFit® wordt gegeven door een (bekken)fysiotherapeut, die tevens is opgeleid tot ZwangerFit® docent. Hierbij leert u op een verantwoorde en actieve manier bewegen om uw huidige conditie te behouden c.q. te verbeteren. Lees meer...