SKS Fysiotherapie
heeft wederom het Plus audit behaald! Onze praktijk heeft door middel van een externe toetsing door HCA aangetoond dat de behandeling én de praktijkvoering van een uitstekend niveau zijn en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van deze zorgverzekeraars. Lees hier meer over HealthCare Auditing (HCA).

Nieuw bij SKS Fysiotherapie: Oncologie beweegprogramma.
In samenwerking met van der Knaap & Postmus Fysiotherapeuten is SKS Fysiotherapie een beweegprogramma gestart met oncologiepatiënten. Als u behandeld bent voor kanker kan het zijn dat u -ondanks dat u nu niet meer in behandeling bent- toch nog restklachten heeft overgehouden. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en dat daardoor uw klachten verminderen. Zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, pijnlijke en stijve gewrichten, pijnlijke of verzwakte spieren of angst en onzekerheid over uw eigen lichaam. Het tegenovergestelde is waar. Het is juist heel belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker heeft gehad. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Wist u dat slechts 30 minuten bewegen per dag al veel verschil maakt?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via 343910 of
info@sks-fysiotherapie.nl, ook kunt u de folder downloaden.


De hand is een uniek en ingewikkeld onderdeel van uw lichaam: u gebruikt de hand als werktuig en als zintuig. Daarom betekent zelfs het kleinste verlies aan bewegingsmogelijkheid, iedere verstijving, ieder functieverlies een verlies aan bruikbaarheid van uw hand.
Lees meer..SKS Fysiotherapie is een samenwerking aangegaan met de schaatsers van de Drentse selectie. Sportfysiotherapeut (i.o.) Ilse de Roos gaat de C- en B-junioren van de selectie begeleiden op het fysiotherapeutische vlak. Naast de behandeling van blessures zal ook aandacht worden besteed aan blessurepreventie. SKS heeft vertrouwen in een goede samenwerking en wensen de schaatsers veel succes!


Wij zijn HKZ gecertificeerd. HKZ is een kwaliteitskeurmerk in de Zorg. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten, consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

ZwangerFit® wordt gegeven door een (bekken)fysiotherapeut, die tevens is opgeleid tot ZwangerFit® docent. Hierbij leert u op een verantwoorde en actieve manier bewegen om uw huidige conditie te behouden c.q. te verbeteren. Lees meer...