Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderen kunnen onder andere bij de kinderfysiotherapeut terecht als ze niet goed mee kunnen komen op school, bijvoorbeeld met gym of schrijven. Ook als er een motorische achterstand aanwezig is kunnen kinderen naar de kinderfysiotherapeut. Er zijn verscheidene testen die gedaan kunnen worden zodat er meer inzicht gegeven kan worden in de achterstand en waar het probleem zou kunnen liggen. Deze testen kunnen worden gedaan binnen de fijne motoriek, grove motoriek en/of de algehele ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie is vergeleken met algemene fysiotherapie een specialistisch vak, doordat kinderen nog groeien en verder ontwikkelen vinden er voortdurend veranderingen plaats. De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kan vaststellen of de ontwikkeling van het kind normaal dan wel vertraagd of afwijkend is. Gedurende de behandeling worden ouders nauw betrokken bij het proces en indien nodig vindt er overleg plaats met andere disciplines. Hierbij kunt u denken aan de huisarts, kinderarts, leerkrachten, podotherapie, ergotherapie, logopedie, sportfysiotherapie enzovoort.

Een aantal indicaties waar de kinderfysiotherapeut u en uw kind bij kan helpen:

• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, afplatting schedel
• Huilbaby
• Plexus brachialis laesie (Erbse parese)
• Aangeboren afwijkingen
• Neurologische of orthopedische aandoeningen
• Billenschuiver/ tenenlopen
• Bewegingsangst

• Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne motoriek en/of grove motoriek)
• DCD (Developmental Coordination Disorder)
• Neurologische of orthopedische aandoeningen
• Ademhalingsproblematiek (astma, Cistic Fibroses, hyperventilatie)
• Houdingsproblemen
• Sportblessures
• Schrijfproblemen, problemen met visuomotorische integratie
• Afwijkend looppatroon
• Conditionele problemen
• Jeugdreuma
• Mentale retardatie