SPORTFYSIOTHERAPIE

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt sporters die na blessures, operaties, overtraining of ziekte weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Dit kunnen ervaren sporters zijn die hun sport op hoog niveau willen beoefenen, maar ook recreatieve sporters. Uitgangspunt is dat geblesseerde sporters, desnoods met een alternatief trainingsschema, kunnen blijven sporten en zo hun uithoudingsvermogen en belastbaarheid zoveel mogelijk behouden. Daarnaast kijkt de sportfysiotherapeut ook naar de oorzaak van de blessure.

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut is opgeleid om vanuit sportoogpunt te revalideren. Dit houdt in dat wij niet alleen sporters revalideren maar ook mensen die baat hebben bij een actieve benadering van een revalidatie traject. Samen met de patiënten worden doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden met een actieve benadering van de cliënt en behandelaar.

Voor de volgende klachten kunt u terecht bij onze sportfysiotherapeut:
• sportblessures
• andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
• blessurepreventie advies 
• advies in uw keuze voor een bepaalde sport, trainingsopbouw, materiaal, kleding en schoeisel 
• sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering 
• EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen
• Veldtraining: sport specifieke training in revalidatietraject op het veld

Na aanmelding via de SKS blessureapp (download voor Apple of Android) zult u dezelfde dag (uitgezonderd weekenden) nog gebeld worden door een sportfysiotherapeut. Eerste adviezen worden dan gegeven en een afspraak kan worden ingepland. We garanderen een afspraak met een sportfysiotherapeut binnen 48 uur. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met onze secretaresses voor het maken van een afspraak, via 0592 - 343 910. Bij sprake van een complex trauma worden de patiënten doorverwezen naar het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in Assen of Groningen. 

Sportfysiotherapie valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Als u alleen een basisverzekering heeft wordt dit doorgaans niet vergoed. Vergoedingen voor fysiotherapie maken deel uit van uw aanvullende verzekering en gaan dus niet ten koste van uw eigen risico. Voor verschillende chronische aandoeningen en behandelingen na operaties worden de eerste 20 zittingen vergoed uit het aanvullende pakket. Na de 20ste zitting wordt fysiotherapie vergoed uit het basispakket en gaat dit eventueel ten koste van uw eigen risico.

Middels onderstaande link treft u uitgebreide informatie over de vergoeding van fysiotherapie.
https://www.zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

Op onze website (zie onderstaande link) staan de tarieven die SKS Fysiotherapie hanteert indien u niet aanvullend verzekerd bent.
https://www.sks-fysiotherapie.nl/sks-over-ons-tarieven.php

Het is belangrijk dat u zelf nagaat hoeveel behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De laatste jaren is er namelijk veel veranderd rondom de vergoeding voor fysiotherapie.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0592 - 343910.
Goed om te weten: SKS Fysiotherapie heeft met álle zorgverzekeraars een contract!

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Bellen

Aanmelden

E-mail sturen

Openingstijden