ACTIEVE REVALIDATIE

Binnen de fysiotherapie neemt de aandacht voor het onderdeel actieve revalidatie zienderogen toe.
Dit is vooral te danken aan de veranderde inzichten t.a.v. de opdracht van de fysiotherapeut.

De Therapeut

Waar de fysiotherapeut vroeger vooral aan -het behandelen- was, wordt de functie meer en meer, terecht, naar de rol van begeleider gestuurd. De patiënten zullen door deze verandering ook meer en meer van -passieve ontvanger- naar een meer actieve rol binnen de revalidatie moeten schuiven. Tijdens actieve revalidatie wordt datgene getraind wat als duidelijke functionele beperking door de patiënt wordt aangegeven.

Dus datgene wat voor de patiënt niet mogelijk is. Vervolgens zal de patiënt zelf moeten aangeven naar welk niveau (sport, hobby en werk) hij/zij wil terugkeren. Deze informatie bepaald de weg welke we met de actieve revalidatie (oefentherapie, training) moeten gaan volgen. Door te gaan trainen wat voor de patiënt als beperkend en storend wordt ervaren slaan we meerdere vliegen in een klap. Ten eerste wordt hiermee de functionele belastbaarheid (ADL, sport en hobby) van de patiënt naar een hoger niveau getild, tevens wordt gelijktijdig de specifieke belastbaarheid (de aangedane structuur) naar de nieuwe homeostase gebracht ( functie bepaald het orgaan ). Het misschien wel allerbelangrijkste effect van functionele training en belastbaarheidverhoging is de preventieve werking welke eruit voortkomt.

De begeleiding van de oefentrajecten worden verzorgd door ervaren fysiotherapeuten. De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Door een efficiënte organisatie en beperkte groepsgrootte blijft individuele controle en begeleiding mogelijk.

SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Bellen

Aanmelden

E-mail sturen

Openingstijden