Tarieven
 •   Reguliere zitting   32,25
 •   Screening  10,50
 •   Manuele Therapie  40,00
 •   Echografisch onderzoek  52,50
 •   Intake en onderzoek na screening   47,50
 •   Intake en onderzoek na verwijzing   42,50
 •   Bekkenfysiotherapie  44,00
 •   Telefonisch consult  10,00
 •   Consult   52,50
 •   Hydrotherapie   32,75
 •   Verslag aan derden  60,50
 •   Geriatrie Fysiotherapie  44,00
 •   Psychosomatische Fysiotherapie  44,00
 •   Lange zitting  55,00
 •   Niet nagekomen afspraak reguliere zitting  24,56
 •   Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie  28,88
 •   Toeslag aan huis  10,00
 •   Toeslag instelling  5,00

 • Cesar Oefentherapie  
 •   Reguliere zitting  29,00
 •   Reguliere zitting aan huis  41,75
 •   Reguliere zitting met instellingstoeslag  36,75

 • Kinderfysiotherapie  
 •   Reguliere zitting  38,50
 •   Reguliere zitting aan huis  50,15
 •   Reguliere zitting met instellingstoeslag  55,15

 • Post Therapeutisch Traject  
 •   Oefentherapie 1x per week per maand  38,00
 •   Oefentherapie 2x per week per maand  49,00

Heeft u bij Zilveren Kruis Achmea een aanvullende verzekering of een Basis+ module afgesloten, dan krijgt u de fysiotherapeutische behandelingen volledig vergoedt. Dit geldt alleen voor Hart- en Vaatlijden, CVA en Oncologische klachten.

Afspraken die binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden. Per niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Op onze tarieven is géén BTW van toepassing.


SKS Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Bij ons kunt u zich online aanmelden voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.